Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

malesis
11:07
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viapunkahontaz punkahontaz
malesis
11:07
Jestem taka sama jaka byłam w środę, jaka byłam przed miesiącem i w lipcu. Niczego nie rozumiem, ale też o niczym nie specjalnie nie myślę. Chyba tylko o tym - żebyś był szczęśliwy. No więc bądź - do diabła! Ona
— Listy na wyczerpanym papierze

April 09 2015

malesis
19:12
Tak, większość facetów to ciotopedały, które nie wiedzą czego chcą, jak chcą, z kim chcą.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromSalute Salute viaimchuckbasss imchuckbasss

March 03 2015

06:17
06:16
3629 4174 390
Reposted fromlolfactory lolfactory viaimchuckbasss imchuckbasss

February 03 2015

07:02
5175 6818 390
Reposted frominvissiblee invissiblee viaaneth aneth
malesis
07:01

Reposted fromweightless weightless viaaneth aneth

January 30 2015

malesis
18:39
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted from666th 666th viamole-w-filizance mole-w-filizance

January 25 2015

malesis
12:37
w sumie wszystko jedno... jeśli jesteśmy pisani,  to drogi kiedyś się przetną
— 2sty
Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc
malesis
12:37

Pokochałam jego obecność.

Reposted fromduszka666 duszka666 viagingerowaa gingerowaa
malesis
12:34
2356 4d0b 390
Reposted fromrol rol viaUzaleznionaOdCiebie UzaleznionaOdCiebie
12:34
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski ‘Kamień na kamieniu’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaromantycznosc romantycznosc
malesis
12:34
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagingerowaa gingerowaa
malesis
12:33
(...) te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.
Reposted fromprzemeksic przemeksic viaromantycznosc romantycznosc
malesis
12:33
9859 95d1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszyszaak szyszaak
malesis
12:32
8183 7388 390
Reposted fromrol rol viazglowawchmurach zglowawchmurach
malesis
12:32
malesis
12:28
7537 8b4e 390
Reposted frommgnd mgnd viawelfare welfare
12:27
5748 df69 390
Reposted fromzamulasz zamulasz viasaphirka saphirka
malesis
12:26
5457 e426 390
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl